credius.ro

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN ANUL 2023: ACTIVITATE COMERCIALĂ REMARCABILĂ, REZULTATE FINANCIARE RECORD

9 februarie 2024

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 decembrie
2023 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):
- Activitate de creditare solidă și aproape de îndeplinirea obiectivului nostru de finanțare
durabilă stabilit pentru 2025
 performanță excepțională în finanțarea companiilor (+23% an/an), determinată atât de
clienții IMM (+18% an/an), cât și de companiile mari (+26% an/an)
 un volum record de 7,7 miliarde RON de credite noi acordate persoanelor fizice și cel mai
bun an în ceea ce privește producția de credite de consum (+20% an/an)
 activitate robustă de leasing, creștere cu 20% an/an a portofoliului la sfârșitul anului 2023
 volum impresionant de finanțări sustenabile în 2023, de 2,3 miliarde RON
- Creștere consistentă de 10,1% a bazei diversificate de depozite
- Dinamică bună a zonei digitale
 YouBRD a ajuns la peste 1,4 milioane de utilizatori la sfârșitul anului 2023, +33% an/an;
aplicația este acum disponibilă și pentru persoanele fizice autorizate
 oferta digitală extinsă cu produse de investiții 100% online
- Rezultate financiare excelente
 creștere substanțială a veniturilor operaționale brute, +13% an/an, beneficiind de efectul
favorabil al veniturilor
 calitate ridicată a portofoliului de credite: nivel minim istoric al ratei creditelor neperformante
(1,9%) și grad confortabil de acoperire a creditelor neperformante (76%); eliberări nete ale
costului riscului, de 57 milioane RON în 2023
 profit net în creștere cu 24% față de anul precedent, ajungând la 1.656 milioane RON; ROE
de 21%.
"Într-un context care a rămas destul de dificil, BRD a obținut o performanță remarcabilă, atât în ceea ce
privește activitatea comercială, cât și rezultatele financiare.
Portofoliul nostru de credite a crescut cu aproape 13% față de sfârșitul anului 2022. Am atins un volum
record de 7,7 mld. lei de credite noi acordate persoanelor fizice, 1 din 7 credite în sold la nivelul pieței
la sfârșitul anului 2023 fiind acordat de BRD. În același timp, am sprijinit activ companiile în demersurile
lor, oferindu-le finanțarea necesară pentru a se dezvolta, crea locuri de muncă sau inova, contribuind
la performanța economică generală. Catalizator remarcabil al creșterii, împrumuturile acordate companiilor au avansat cu 23%, evoluție bazată atât pe contribuția puternică a segmentului IMM, cât și
pe cea a clienților companii mari. În plus, am continuat să progresăm în direcția obiectivului strategic de
finanțare sustenabilă de 1 miliard de euro până la sfârșitul anului 2025, adăugând în 2023 volume de
2,3 miliarde lei. Cu o sumă cumulată de 800 de milioane EUR finanțări sustenabile, ne așteptăm să
atingem în avans acest obiectiv.
Îmbunătățirea experienței digitale a clienților rămâne o prioritate pe agenda noastră. Oferta digitală a
BRD a fost extinsă cu produse de investiții accesibile 100% online. Avem acum peste 1,4 milioane de
utilizatori ai aplicației mobile YouBRD, în creștere cu 33% față de 2022.
Toate acestea s-au tradus printr-o performanță financiară solidă, cu un profit net în creștere cu 24% și
ROE de 21%, demonstrând soliditatea și reziliența modelului nostru de business.
În continuare, BRD rămâne un partener dedicat pentru toți clienții săi, îndeplinindu-și ferm și cu
responsabilitate misiunea de bancă de top în România", a declarat Maria Rousseva, CEO-ul BRD
Groupe Société Générale.
Partener de top pentru economia românească și pentru clienții noștri
Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre,
+12,8% față de finalul anului 2022, prin contribuția puternică a segmentelor retail și corporate.
Pe partea de retail (soldul creditelor nete este în creștere cu 6,7% an/an la finalul anului 2023), BRD a
înregistrat un nivel record de 7,7 miliarde RON de credite noi acordate persoanelor fizice în 2023 și, de
asemenea, cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu o creștere impresionantă de 20% an/an.
Acordând 1 din 7 credite pentru persoane fizice în sold pe piață, BRD și-a consolidat poziția pe acest
segment. Creditele nete acordate clienților companii mici au contribuit de asemenea la creștere,
atingând o dinamică impresionantă de +46,4% an/an la sfârșitul anului 2023.
Finanțarea companiilor a continuat să înregistreze performanțe remarcabile (soldul creditelor nete în
creștere cu 23% an/an la sfârșitul anului 2023), alimentată de contribuția robustă a segmentului IMM-
urilor (+18,4% an/an la sfârșitul anului 2023) și de realizările excepționale la nivelul creditelor acordate
companiilor mari (+25,8% an/an la sfârșitul anului 2023). În plus, activitatea de leasing a păstrat un ritm
de creștere substanțial (+20,2% an/an la sfârșitul anului 2023). BRD a rămas un partener de încredere
pentru IMM-uri prin participarea activă la programul IMM Invest Plus, cu 2,6 mld. lei credite aprobate în
2023, +27% față de 2022.
BRD joacă un rol important în finanțarea tranziției verzi prin integrarea principiilor ESG în operațiunile
sale de creditare și prin definirea unor obiective strategice clare în această direcție. Se estimează că
obiectivul de 1 miliard de euro finanțări sustenabile până la sfârșitul anului 2025, definit în planul
Horizons 2025, va fi atins în avans. În 2023, valoarea noilor tranzacții de finanțare sustenabilă care au
susținut, printre altele, un important proiect fotovoltaic sau au cofinanțat proiecte de eficiență energetică,
s-a ridicat la 2,3 mld. lei, ceea ce duce finanțarea sustenabilă cumulată la aproximativ 800 mil. euro la
sfârșitul anului 2023.
Baza de depozite a avut o expansiune constantă (+10,1% an/an la sfârșitul anului 2023). Cea mai stabilă
și amplă sursă de finanțare, depozitele retail, sunt în continuă creștere, marcând o performanță
puternică de +9,9% în dinamică anuală la sfârșitul anului 2023. Depozitele clienților persoane juridice
au avut o evoluție similară, fiind în creștere cu 10,6% an/an, în principal datorită intrărilor nete mai mari
din partea clienților IMM (+15,1% an/an la sfârșitul anului 2023).
Impact și prezență digitală sporite
BRD continuă să avanseze în ceea ce privește digitalizarea prin extinderea ofertei de servicii accesibile
100% online la produsele de investiții, fluxul de documente și tranzacționarea fiind ușor accesibile pe
website. Aplicația de mobile banking YouBRD este îmbogățită constant cu noi funcționalități, accesibilă
acum și persoanelor fizice autorizate, cu o comunicare îmbunătățită cu clienții și oferind curs de schimb preferențial. Creșterea continuă a adoptării digitale este vizibilă, YouBRD devenind aplicația financiară
de zi cu zi pentru mai mult de 1,4 milioane clienți, o creștere de 33% în 2023 față de anul precedent.
Performanță financiară excelentă și un bilanț solid
Veniturile anuale ale Grupului BRD au atins 3.834 milioane RON, față de 3.459 milioane RON în 2022,
în creștere cu 10,8%, volumele mai mari și ratele ridicate ale dobânzilor de piață fiind principalele
motoare de creștere. Veniturile nete din dobânzi au marcat o dinamică solidă de 15% la nivel anual,
temperată de cheltuieli mai mari, asociate în principal depozitelor la termen în creștere. Veniturile nete
din comisioane au rămas destul de stabile față de nivelul din 2022, pe fondul unor efecte de
contrabalansare: venituri mai mici din activitatea cu carduri, având în vedere creșterea penetrării
pachetelor de cont curent, în linie cu tendința pieței, contracția comisioanelor pentru tranzacțiile cu
numerar, în principal pe un efect de bază, dar venituri în creștere din activitățile de creditare, asigurări
și piețe de capital. Categoria ”alte venituri” a avut o evoluție pozitivă, datorată dinamicii puternice și
stabile a activității pe piețele financiare.
Deși tendințele dezinflaționiste au fost resimțite pe tot parcursul anului, inflația încheind anul la un nivel
exprimat printr-o singură cifră, media pentru întregul an a fost exprimată tot prin două cifre, menținând
o presiune ridicată asupra cheltuielilor operaționale. Cu toate acestea, prin menținerea unei discipline
riguroase în materie de cheltuieli, creșterea acestora a fost limitată la +8,6% în 2023 față de 2022.
Dinamica cheltuielilor de personal (+7,1% an/an față de 2022, la 963 milioane RON de la 899 milioane
RON în 2022) reflectă ajustările salariilor și ale altor beneficii în cadrul contractului colectiv de muncă,
într-un context inflaționist și pe o piață extrem de competitivă pentru talente. Evoluția altor costuri este
legată în principal de serviciile externalizate și de creșterea cheltuielilor IT&C care susțin progresul
parcursului nostru digital.
Veniturile operaționale brute au atins 1.939 milioane RON (+13,1% față de 2022), iar raportul cost/venit
s-a îmbunătățit pe fondul efectului favorabil al veniturilor (49,4% în 2023 față de 50,4% în 2022).
Pe parcursul anului 2023, calitatea activelor a continuat să se îmbunătățească, rata NPL scăzând sub
2% (1,9% la sfârșitul anului 2023 față de 2,6% la sfârșitul anului 2022), în timp ce rata de acoperire a
NPL a rămas confortabilă (75,9% la sfârșitul anului 2023 față de 76,5% la sfârșitul anului 2023, la nivelul
băncii1). Costul riscului a înregistrat o eliberare netă de 57,4 milioane RON pe parcursul anului 2023,
comparativ cu o cheltuială netă de 95,1 milioane RON în 2022, având în vedere recuperările continue
ale expunerilor neperformante și formarea limitată de credite neperformante.
Având în vedere toate aceste aspecte, performanța anului 2023 a fost excelentă, iar rezultatul net al
Grupului BRD a marcat o creștere robustă de 24% an/an, atingând un nivel record de 1.656 milioane
RON, comparativ cu 1.337 milioane RON în 2022. ROE a atins 21% față de 15,9% în 2022.
Poziția de capital a BRD este solidă, cu o rată de adecvare a capitalului de 21,5% în decembrie 2023
(la nivel individual, cu fonduri proprii incluzând 40% din profitul aferent S1 2023, încorporare în avans
deja aprobată de BNR).
Având în vedere rezultatele anului, precum și traiectoria estimată a adecvării capitalului, Consiliul de
Administrație al BRD a decis să propună un dividend corespunzător unei rate de distribuire de 60% din
profitul net al Băncii aferent anului 2023 (dividend brut de 1,4070 RON / acțiune)2, sub rezerva votului
favorabil al Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 25 Aprilie 2024.
Sustenabilitatea, în centrul strategiei BRD
2023 a fost un an deosebit de bogat în acțiuni și evenimente legate de implementarea strategiei de
mediu, sociale și de guvernanță a BRD.
BRD a publicat cea de-a doua ediție a Raportului său de sustenabilitate, redactat în conformitate cu
cerințele legislației UE și românești privind raportarea nefinanciară și bazat pe standardele GRI.

BRD a continuat să își urmărească obiectivele stabilite în foaia de parcurs Horizons 2025, care a definit,
printre altele, ambiții ESG importante: să își sprijine clienții în tranziția energetică și să fie lider în
domeniul finanțării verzi în România. Cu o finanțare sustenabilă cumulată de aproximativ 800 de
milioane EUR la sfârșitul anului 2023, este de așteptat ca obiectivul stabilit pentru sfârșitul anului 2025,
de 1 miliard EUR, să fie atins în avans.
În 2023, BRD a oferit o serie de finanțări importante pentru companii, începând cu un împrumut bilateral
legat de obiective de durabilitate pentru o companie de utilități publice (~250 mn EUR). De asemenea,
BRD a acordat 3 credite sustenabile (verzi sau cu impact social) în favoarea unor municipalități (Brașov,
Oradea și Târgu Lăpuș), o serie de credite vizând proiecte de panouri fotovoltaice și de eficiență
energetică sau soluții de mobilitate.
În octombrie 2023, banca a organizat, împreună cu partenerii săi de la Social Innovation Solutions, cea
de-a doua ediție a Climate Change Summit. Peste 1 milion de spectatori din întreaga lume au urmărit
transmisiunea live.
Banca a continuat să sprijine acțiunile sociale și comunitare: cultură, educație și sport. În 2023, BRD a
semnat două parteneriate importante la nivel național: Proiectul "Între Vecini", care își propune să
regenereze spiritul comunitar, creând comunități urbane în orașele din România, pe de o parte, și
Rețeaua de Natură Urbană și Rețeaua Geoparcurilor din România, pe de altă parte, cu scopul de a uni
comunitățile rurale și urbane în jurul conservării naturii și dezvoltării durabile.
"Ziua V", platforma internă de voluntariat a BRD, a crescut ca număr de participanți, numărând peste
2.500 de voluntari, și a desfășurat 24 de acțiuni pe întreg teritoriul României în 2023.
Pentru bune practici în guvernanța corporativă și comunicarea cu investitorii în anul 2023, BRD a primit,
pentru al doilea an consecutiv, nota 10 în evaluarea Vektor a ARIR.
În decembrie 2023, Sustainable Fitch a atribuit băncii un rating ESG de "3" și un scor de 60, BRD fiind
astfel prima bancă din România evaluată de Sustainable Fitch și al cărei rating a fost publicat. În plus,
BRD și-a îmbunătățit scorul de risc ESG acordat de Sustainalytics la 14,4 (o îmbunătățire de 2,9 puncte
față de 2022).
Rezultatele financiare preliminare ale Grupului BRD la finalul anului 2023 sunt disponibile pentru public și investitori
pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obținute, la cerere,
gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,
București.


Articol furnizat de KomuniK - Comunicate de presa

Alte articole

credius.ro
credius.ro
Ooni Koda
© Copyright 2024 InfoBancar

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro