Ce prevede noul regulament de creditare a populatiei

Ce prevede noul regulament de creditare a populatiei

Noul regulament al BNR privind creditarea persoanelor fizice a fost publicat in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare saptamana trecuta. Va prezentam mai jos textul actului normativ. In rezumat, acesta impune bancilor sa-si realizeze propriile norme de creditare, care vor intra in aplicare dupa ce vor fi evaluate si aprobate de catre Directia supraveghere

Noul regulament al BNR privind creditarea persoanelor fizice a fost publicat in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare saptamana trecuta. Va prezentam mai jos textul actului normativ. In rezumat, acesta impune bancilor sa-si realizeze propriile norme de creditare, care vor intra in aplicare dupa ce vor fi evaluate si aprobate de catre Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale. Potrivit estimarilor Asociatiei Romane a Bancilor, acest lucru se va intampla peste o luna.

Prevederile reglementarilor interne vor fi stabilite in concordanta cu profilul de risc al fiecarei banci. Institutiile creditoare isi vor defini categorii de clientela, in functie de veniturile acestora, iar pentru fiecare categorie veniturile eligibile. De asemenea, veniturile vor fi ponderate cu coeficienti de ajustare, definiti in functie de gradul de certitudie si permanenta a acestora si reevaluati periodic. Stabilirea gradului de indatorare se va realiza dupa scaderea din venituri a unor cheltuieli, care vor include cel putin cheltuielile de subzistenta si angajamentele de plata altele decat cele de natura creditului. Regulamentul BNR nu precizeaza insa clar despre ce cheltuieli este vorba, lasand acest lucru la latitudinea bancilor. Normele bancilor vor trebui sa prevada nivelurile maxime ale gradelor de indatorare pentru fiecare categorie de clientela definita. Pana la aprobarea de catre BNR a reglementarilor interne, bancile vor trebui sa respecte actualul regulament de creditare, potrivit caruia gradul maxim de indatorare este de 40%.

Banca Nationala a Romaniei
Regulament nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare
Art. 1. – (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit din state terte care functioneaza pe teritoriul Romaniei, institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare nebancare straine, inscrise in Registrul special, entitati supuse supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, denumite in continuare imprumutatori, si reglementeaza conditiile minime de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor prezentului regulament institutiile financiare care intra sub incidenta sectiunii a 2-a a cap. IV si sectiunii 1 a cap. VI ale titlului I al partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

CAPITOLUL II
Dispozitii privind finantarea persoanelor fizice
Art. 2. – Acordarea, garantarea si derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizeaza pe baza contractuala, in conformitate cu reglementarile interne ale imprumutatorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, in cazul imprumutatorilor persoane juridice romane, si, respectiv, de organele statutare, in cazul sucursalelor imprumutatorilor persoane juridice straine.
Art. 3. – (1) Imprumutatorii desfasoara activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementarilor proprii validate de Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere.
(2) Orice modificare ulterioara a reglementarilor proprii se notifica Bancii Nationale a Romaniei si devine aplicabila numai dupa validarea acesteia de catre Directia supraveghere.
Art. 4. – Imprumutatorii stabilesc in cadrul reglementarilor interne, in concordanta cu profilul si strategia lor de risc, cel putin urmatoarele:
a) modalitatea de organizare a activitatii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, dupa caz, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit;
b) categoriile de clienti eligibili pentru finantare;
c) procedura de clasificare a clientelei-tinta pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al imprumutatorului;
d) categoriile de venituri considerate eligibile de catre imprumutator, diferentiat pe categorii de clientela, precum si coeficientii de ajustare aferenti in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta ale acestora;
e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile in scopul determinarii gradului total de indatorare, incluzand cel putin cheltuielile de subzistenta si angajamentele de plata altele decat cele de natura creditului;
f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, diferentiat pe categoriile de clientela, si fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de indatorare se determina ca pondere a angajamentelor totale de plata decurgand din credite sau alte finantari rambursabile in veniturile eligibile, din care s-au dedus cheltuielile prevazute la lit. e);
g) metodologia de reconsiderare periodica a coeficientilor de ajustare a veniturilor si nivelurilor maxime admise pentru gradul de indatorare, in vederea asigurarii acuratetei acestora pe o baza continua.

CAPITOLUL III
Sanctiuni
Art. 5. – Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 sau, dupa caz, la art. 52 alin. (2) si la art. 53 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiarfiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii
Art. 6. – Pana la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) al art. 3, imprumutatorii care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament desfasoara activitate de creditare a persoanelor fizice aplica normele interne de creditare in vigoare la data publicarii prezentului regulament, nivelul maxim al gradului de indatorare fiind limitat la 40%.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Art. 7. – Casele centrale supravegheaza respectarea de catre cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevazute in prezentul regulament.
Art. 8. – La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005, modificate si completate prin Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 20 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006. 

dowmedia0121
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

www.Topautopiese.ro

Most Commented

Featured Videos