Care sunt conditiile de acordare a creditelor agricole

Care sunt conditiile de acordare a creditelor agricole

Beneficiarii creditelor agricole pentru productie, contractate in conditiile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, pot primi fonduri publice in cota procentuala calculata din volumul creditelor acordate. Pot solicita fonduri publice beneficiarii care au obtinut credite pentru activitatile curente de productie agricola, fac dovada utilizarii lor conform destinatiei si au rambursat in totalitate imprumutul si

Beneficiarii creditelor agricole pentru productie, contractate in conditiile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, pot primi fonduri publice in cota procentuala calculata din volumul creditelor acordate. Pot solicita fonduri publice beneficiarii care au obtinut credite pentru activitatile curente de productie agricola, fac dovada utilizarii lor conform destinatiei si au rambursat in totalitate imprumutul si dobanzile aferente, conform contractelor de credit incheiate cu societatile bancare.

Activitatile curente de productie agricola se refera la actiunile care vizeaza: infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor agricole, precum si intretinerea si recoltarea plantatiilor; achizitionarea din productia interna sau producerea puilor de pasare pentru carne si oua, a purceilor pentru ingrasat, precum si a tineretului ovin si bovin pentru ingrasat; aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru intretinerea si functionarea adaposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente; asigurarea culturilor si plantatiilor impotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, precum si asigurarea efectivelor de animale impotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, a bolilor si a accidentelor.

Guvernul a stabilit nivelul fondurilor publice care se acorda beneficiarilor creditelor agricole pentru productie, in 2006, pentru fiecare cultura, plantatie si specie de animale. Pentru cresterea accesarii sistemului de creditare a productiei agricole, pentru anul 2006 a fost stabilita o contributie din fonduri publice in medie de 15 la suta din volumul creditelor pentru productie acordate.

Pentru a dispune de alocatiile din fondurile publice, beneficiarii creditelor agricole depun la Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele acte: cerere-tip, conform modelului aprobat prin prezenta hotarare, documentele justificative privind rambursarea creditului, documentele fiscale justificative privind utilizarea sumelor acordate.

Pe baza solicitarilor primite de la Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, MAPDR intocmeste situatia centralizatoare conform modelului stabilit in HG nr. 816/2003 si trimite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea de credite.

Dupa aprobarea cererii, Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, efectueaza, pe baza solicitarilor de alocatii de la bugetul de stat alocate, platile catre beneficiari. Platile se fac in conturile in lei ale beneficiarilor, sau prin mandat postal, prin suportarea de catre beneficiari a contravalorii taxelor postale.

Sumele primite necuvenit se recupereaza, cu aplicarea dispozitiilor privind dobanzile si penalitatile prevazute in legislatia fiscala.

Hotararea stabileste ca, pentru certificarea determinarii corecte a volumului creditului solicitat bancilor, cererile de credit in baza Legii 150/2003 vor fi vizate in prealabil de catre Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv catre cea municipiului Bucuresti.

Hotararea prevede aplicarea de amenzi cuprinse intre 3.000 RON si 5.000 RON pentru primirea in mod necuvenit a sumelor reprezentand fonduri publice la credite, prin declararea de date sau situatii false in documentele justificative prezentate de beneficiari.

In vederea incadrarii in sumele aprobate, beneficiarii creditelor vor notifica Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, asupra contractelor de imprumut cu valoarea creditelor aprobate si asupra graficului de rambursare a ratelor de imprumut.

La propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,Guvernul stabileste anual prin hotarare nivelul fondurilor publice, care pot fi pana la 30 la suta din volumul creditelor, diferentiat pentru fiecare activitate curenta de productie prevazuta in Legea 150/2003. Sumele necesare acordarii fondurilor publice se asigura din bugetul MAPDR.

Av.COLTUC MARIUS VICENTIU

dowmedia0121
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

www.Topautopiese.ro

Most Commented

Featured Videos