BT is Back to Business! Profitul in crestere cu 53%, urca banca pana la…

BT is Back to Business! Profitul in crestere cu 53%, urca banca pana la…

Profitul net al Bancii Transilvania, in primele 9 luni ale acestui an, este de 106,90 milioane lei, mai mare cu 53% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Rezultatele BT sunt in ton cu deviza din acest an a bancii, “Back to Business”, confirmându-se si in aceasta perioada trendul pozitiv al activitații bancii. Robert Rekkers,

Profitul net al Bancii Transilvania, in primele 9 luni ale acestui an, este de 106,90 milioane lei, mai mare cu 53% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Rezultatele BT sunt in ton cu deviza din acest an a bancii, “Back to Business”, confirmându-se si in aceasta perioada trendul pozitiv al activitații bancii. Robert Rekkers, Directorul General al Bancii Transilvania, declara: “In ciuda contextului economic care s-a menținut dificil, la Banca Transilvania am inregistrat rezultate in conformitate cu asteptarile noastre. Profitul obținut, solvabilitatea si lichiditatea BT foarte buna, precum si provizioanele mai mici sunt doar câteva dintre aspectele strategiei noastre pentru acest an. Avem un plan responsabil, realist si prudent, ingredientele necesare pentru a ne indeplini obiectivele trasate pentru 2011”.

 

I.Datele financiare ale Bancii Transilvania, la 30.09.2011:

·    Veniturile operationale ale bancii s-au consolidat la nivelul de 1.094,62 mil. lei;
·    Profitul operational este de 528,72 mil. lei, realizat in proportie de 91% fata de 30.09.2010, când a fost 580,72 mil. lei;
·    Profitul brut realizat este de 143,86 mil. lei, cu 44% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2010;
·    Profitul net este 106,90 mil. lei, in crestere cu 53% fata de 30.09.2010, când a fost de                     69,71 mil. lei;
·    Cheltuielile nete cu provizioanele inregistrate la 30 septembrie 2011 au fost de 384,86 mil. lei, in scadere cu  95,75 mil. lei fata de aceeasi perioada a anului 2010;
·    Raportul cost / venit este de 51,7%, banca menținând un control adecvat al costurilor;
·    Raportul credite / depozite inregistreaza un nivel subunitar de 0,78, indicând o lichiditate foarte buna  a bancii;
·    Rata de solvabilitate, la 30.09.2011, este de 11,61% (fara profit inclus), situându-se peste nivelul impus de BNR;
·    Activele bilantiere au atins valoarea de 23.570 mil. lei, in crestere fata de 31.12.2010, când au fost de 21.589 mil.lei;
·    Plasamentele in credite sunt in crestere, ajungând la 14.967 mil. lei la data de 30.09.2011, preponderent in lei;
·    Creditele neperformante reprezinta 8,67% din totalul portofoliului de credite, la 30.09.2011; 
·    Numarul de operatiuni cu clientela este de 146.011.883, in crestere cu 10,13%  fata  de 30.09.2010, când au fost 132.587.319;
·    Numarul de clienti activi, la 30 septembrie 2011, a crescut la 1.458.022, fata de 1.374.618 de clienti activi pe care banca ii avea la 30 septembrie 2010.

In primele 9 luni ale anului, veniturile operaționale au fost de 1.094,62 mil. lei, aproximativ la acelasi nivel cu cele inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut, valoarea acestora fiind influentata de reducerea veniturilor din operatiuni financiare.

Veniturile din dobânzi au crescut la Banca Transilvania cu 2% fața de primele 9 luni ale anului 2010, de la 734,96 milioane lei, la 747,72 milioane lei. Veniturile din comisioane au fost de 271,26 miloane lei fața de 265,86 milioane lei, la finalul lunii septembrie 2010. Veniturile din operatiuni financiare sunt de 59,18 milioane lei, fața de 86,43 milioane lei, nivel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste profitul operational BT, acesta este de 528,72 milioane lei.

Profitul brut realizat de Banca Transilvania in primele noua luni ale acestui an a crescut la 143,86 milioane lei, fata de 100,11 milioane lei, cât a fost la 30 septembrie 2010. In ceea ce priveste profitul net al bancii, acesta a ajuns la 106,90 milioane lei, cu 53% peste valoarea inregistrata in aceeasi perioada din anul precedent, când a fost 69,71 milioane lei. Calitatea portofoliului de credite BT da semne de stabilizare, iar cheltuielile nete cu provizioanele au scazut cu 95,75 milioane lei, valoarea acestora fiind de 384,86 milioane lei, la 30 septembrie 2011.

Cheltuielile operationale in primele noua luni din acest an sunt de  566 milioane lei, in crestere cu 8% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Majorarea a fost determinata de extinderea retelei teritoriale, Banca Transilvania ajungând la 546 de sedii – la finalul lunii septembrie 2011, de cresterea contributiei la Fondul de Garantare a Depozitelor de la 0,2% la 0,3% din soldul depozitelor, precum si de cresterea cotei TVA de la 19% la 24%. Tot ca urmare a extinderii activitații Bancii Transilvania, au crescut, cu 5%, cheltuielile cu personalul, fața de perioada similara a anului trecut, de la 264,86 milioane lei, la 278,04 milioane lei.

In primele 9 luni ale anului, Banca Transilvania s-a focusat, de asemenea, pe controlul strict al costurilor si pe cresterea constanta a profitului. Prin urmare, raportul cost / venit a fost menținut la un nivel acceptabil la Banca Transilvania, la 30 septembrie 2011 acesta fiind de 51,7%. Activele bilantiere BT sunt in crestere, astfel ca la sfârsitul trimestrului III 2011 acestea au fost de 23.570 milioane lei, in comparație cu finalul anului trecut, când erau de  21.589 milioane lei. De asemenea, la Banca Transilvania, portofoliul de credite este in crestere cu 12% fața de 31.12.2010, preponderent in lei, soldul ajungând la 14.967 milioane lei, la data de 30.09.2011. In cadrul acestui portofoliu, distribuția este urmatoarea: 62,28% reprezinta creditele pentru companii, iar 37,72% sunt imprumuturile acordate persoanelor fizice.

Soldul provizioanelor la Banca Transilvania este de  1.699 milioane lei, fața de 1.356 milioane lei, inregistrat la sfârsitul anului 2010.  Din acest sold, suma de 292 milioane lei reprezinta provizioane nedeductibile fiscal, constituite suplimentar, pentru ca Banca Transilvania are o abordare prudenta a managementului riscului de credit, adaptat contextului economic actual si provizionând mai mult decât este reglementat. Creditele neperformante, cu restante mai mari de 90 de zile, reprezinta 8,67% din totalul portofoliului de credite, la sfârsitul trimestrului III al anului 2011.

Solvabilitatea Bancii Transilvania este, in continuare, foarte buna, de 11,61%, peste nivelul impus de BNR. Raportul credite / depozite s-a mentinut subunitar, valoarea acestuia fiind de 0,78, la 30 septembrie 2011, lichiditatea menținându-se la un nivel confortabil. Din totalul activelor lichide ale bancii, 50% sunt reprezentate de titluri. Titlurile de stat aflate in portofoliul BT sunt exclusiv emise de statul român si reprezinta 97% din totatul plasamentelor in titluri ale bancii.
In ceea ce priveste numarul de operatiuni, acesta a crescut cu 10,13%, ajungând la 146.011.883 fata de 132.587.319, cât a fost inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta crestere confirma atractivitatea ofertei BT in piața, operativitatea serviciilor si faptul ca atât populația, cât si firmele lucreaza tot mai mult cu Banca Transilvania.

 

Produse, servicii si campanii lansate in primele 9 luni

 
Oferta Bancii Transilvania a fost imbogațita in primele 9 luni ale acestui an cu produse, servicii si campanii dedicate persoanelor fizice si companiilor. Unul dintre obiectivele BT pentru acest an a fost si este lansarea de soluții care sa susțina in mod real si continuu activitatea clienților.
 

dowmedia0121
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

www.Topautopiese.ro

Most Commented

Featured Videos