Bancile incalca flagrant legea DAE

Bancile incalca flagrant legea DAE

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a constatat incalcari grave in privinta regimului juridic al contractelor de credit pentru consum destinate persoanelor fizice, in urma unor controale efectuate in luna decembrie. Din cei 164 de operatori economici verificati, la peste jumatate dintre acestia, mai precis 54,26%, reprezentantii ANPC au gasit nereguli de la legislatia in vigoare

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a constatat incalcari grave in privinta regimului juridic al contractelor de credit pentru consum destinate persoanelor fizice, in urma unor controale efectuate in luna decembrie. Din cei 164 de operatori economici verificati, la peste jumatate dintre acestia, mai precis 54,26%, reprezentantii ANPC au gasit nereguli de la legislatia in vigoare (Legea nr. 289/2004).

Inspectorii au controlat, in special, legalitatea funcţionarii (autorizarea facuta conform Codului Activitatilor Economice Nationale, la Registrul Comertului), respectarea modului de calcul al dobanzii anuale efective, a normelor privind publicitatea, informarea consumatorilor si formei contractelor.

Comunicat de presa ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin organele sale teritoriale, a desfasurat, la nivel national, o actiune de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 289/2004 din 24/06/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice.

In cadrul actiunii de control au fost verificati 164 operatori economici constatandu-se abateri de la normele legale in vigoare, la 89 operatori economici ( 54,26%).

Pentru abaterile constatate s-au aplicat:
– 37 avertismente;
– 52 amenzi contraventionale in valoare de 1.532.000.000 lei.

In municipiul Bucuresti au fost verificati 4 operatori economici, aplicandu-se o amenda contraventionala in valoare de 300 lei. In jud. Arad au fost controlati in cadrul actiunii tematice de control un numar de 10 operatori economici, din care la unul s-au constatat abateri de la prevederile legale. In jud. Bacau controlul tematic s-a desfasurat la un numar de 6 operatori economici, creditori si intermediari de credite pentru consum, constatandu-se abateri de la legislatia in vigoare la toti operatorii economici controlati. In jud. Cluj au fost verificati un numar de 5 operatori economici, dintre care la 2 s-au constatat abateri. In jud. Neamt au fost verificati un numar de 3 operatori economici, constatandu-se abateri la toti. In jud. Mures au fost verificati un numar de 2 operatori economici, constatandu-se abateri la amandoi.

Nereguli constatate

1. legalitatea functionarii operatorului economic controlat (autorizarea facuta conform codului CAEN, la Registrul Comertului, in temeiul Legii nr. 31/90 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare).

2. respectarea art.4 din lege (se va avea in vedere art.3 si din Norma), calculul DAE (nerespectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei)

< Art. 4.- (1) DAE, care face echivalenta, la nivelul unui an, intre valoarea curenta a tuturor angajamentelor sub forma unor imprumuturi, rambursari si cheltuieli existente sau viitoare, acceptate de catre creditor si de beneficiarul creditului, se calculeaza in conformitate cu formula prevazuta in anexa nr. 2.

(2) Pentru calculul DAE se determina costul total al creditului la consumator dupa cum este definit la art. 2, cu exceptia urmatoarelor costuri:
a) cheltuielile platibile de imprumutat pentru nerespectarea unuia dintre angajamentele sale stipulate in contractul de credit;
b) costurile, altele decat pretul de cumparare, in cazul cumpararii de bunuri sau servicii, pe care consumatorul este obligat sa le plateasca, indiferent daca plata se face in numerar sau pe credit;
c) costurile necesare pentru transferul fondurilor si costurile de mentinere a unui cont in care se inregistreaza platile efectuate cu titlu de rambursare a creditului, plata dobanzilor si a altor costuri, cu exceptia cazului in care consumatorul nu dispune de libertate de alegere in materie si daca aceste costuri sunt disproportionat de mari; aceasta prevedere nu se aplica la costurile pentru incasarea acestor rambursari sau plati, indiferent daca plata se face in numerar sau in alt mod;
d) costurile referitoare la cotizatiile datorate cu titlu de inscriere ca membru in asociatii sau grupari si care rezulta din acorduri distincte de contractul de credit, chiar daca aceste subscrieri influenteaza conditiile de credit;
e) cele legate de asigurari sau garantii; sunt insa incluse costurile destinate a asigura creditorului, in cazul decesului, invaliditatii, imbolnavirii sau somajului consumatorului, rambursarea unei sume egale sau inferioare valorii totale a creditului, inclusiv dobanzile care se aplica si alte costuri, si care sunt impuse de creditor ca o conditie pentru acordarea creditului. (Se coroboreaza cu Art. 3 din Norma. – In intelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. e) din lege, se vor include in calculul dobanzii anuale efective, denumita in continuare DAE, costurile la consumator legate de asigurarile impotriva riscului de neplata in cazul decesului, invaliditatii, imbolnavirii sau somajului consumatorului (de exemplu, asigurarile de viata si altele asemenea), in masura in care acordarea creditului presupune si este conditionata de incheierea unor astfel de asigurari.)

(3) DAE se calculeaza in momentul incheierii contractului de credit, cu respectarea dispozitiilor art. 5.

(4) Calculul DAE se efectueaza avandu-se in vedere urmatoarele prezumtii:
a) respectivul contract de credit va ramane valabil pentru perioada prevazuta in contractul de credit, convenita de catre parti;
b) partile contractului isi vor indeplini obligatiile contractuale la termenele si la datele stipulate in contract.
(5) In cazul contractelor de credit care contin clauze ce permit modificarea ratei dobanzii si a valorii sau nivelului altor costuri continute in DAE, dar care nu pot fi cuantificate la data calcularii, DAE se calculeaza prezumandu-se ca aceste valori vor ramane fixe si se vor aplica pana la finalul contractului de credit.

(6) Pentru calcularea DAE pot fi luate in considerare urmatoarele ipoteze de calcul, dupa caz:
a) in cazul in care contractul nu stipuleaza o limita a creditului, valoarea creditului acordat se considera egala cu echivalentul in lei al sumei de 2.000 euro;
b) in cazul in care nu este stabilit un calendar de rambursare si daca acesta nu reiese din clauzele contractului si din mijloacele de rambursare a creditului acordat, durata creditului va fi considerata ca fiind de un an;
c) daca nu se specifica altfel, in cazul in care contractul prevede mai mult decat o singura data de rambursare, creditul va fi acordat, iar rambursarile se vor face la cea mai apropiata data prevazuta in contract. >

3. respectarea art.5 din lege (se va avea in vedere si art. 4 din Norma) – publicitatea (nerespectarea dispozitiilor art. 5 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei).

< Art. 5 din lege – In orice anunt publicitar si in orice oferta pentru un contract de credit destinat consumatorilor, afisate in locuri publice, prin care o persoana declara ca acorda un credit sau intermediaza incheierea unui contract de credit si prin care se indica o dobanda sau orice alte cifre referitoare la costul creditului, trebuie sa se mentioneze DAE, in mod clar si inteligibil.
 
 Art. 4. din Norma- Obligatia legala prevazuta la art. 5 din lege privind publicarea DAE se aplica in cazul acelor produse pe care creditorul sau intermediarul de credit le promoveaza public si in situatia in care oferta publica este insotita de date referitoare la nivelul dobanzii sau al oricaror alte costuri ale creditului.

In vederea respectarii obligatiei de a mentiona DAE "clar si inteligibil", se vor adopta urmatoarele masuri: cifrele/literele prin care se exprima DAE vor avea aceeasi dimensiune, caracter sau culoare si pe aceeasi culoare de fond cu literele/cifrele prin care este afisat pretul bunului respectiv, cu mentionarea sumei si perioadei pentru care este calculata DAE (6 luni, 12 luni, 18 luni etc.).

Culoarea de fond a suportului pe care este prezentata oferta sau anuntul publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, trebuie sa permita ca informatiile respective sa fie lizibile.

Prin oferta sau anunt publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, prezentat in locuri publice, se intelege informatiile puse la dispozitie consumatorilor prin utilizarea afisajelor de orice fel, ca de exemplu: mecanice, electronice, digitale, mijloace audio/video sau altele asemenea, care sa contina cel putin elementele prevazute la art. 5 din lege.

Scopul comercial al informatiilor oferite consumatorilor trebuie sa fie expus clar, prin folosirea limbajului obisnuit, atat in prezentarile scrise, cat si in cele audio si/sau video.

Informatiile privind contractele de credit pentru consum nu trebuie sa induca in eroare consumatorii prin utilizarea unor expresii tehnice sau specifice unui anumit domeniu financiar bancar, prin utilizarea de prescurtari sau initiale ale unor denumiri, cu exceptia celor prevazute de lege sau de limbajul obisnuit.  >

4. respectarea art.6 – informatiile prezentate consumatorului de catre creditor inainte de incheierea contractului (nerespectarea dispozitiilor art. 6 se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei la 25000 lei)

< Art.6 – Inainte de incheierea contractului, creditorul:
a) are obligatia sa prezinte contractele de credit pe care le ofera, tipul si suma totala a creditului cele mai adecvate, luand in calcul situatia financiara a consumatorului, avantajele si dezavantajele asociate cu produsul propus, precum si scopul creditului;
b) trebuie sa prezinte consumatorului informatiile exacte si complete necesare privind contractul de credit avut in vedere;
c) trebuie sa informeze consumatorul despre documentatia de credit necesara acordarii unui credit, documentatie care trebuie sa cuprinda cel putin:
– situatiile financiare curente ale solicitantului de credit si ale oricarui garant al acestuia, inclusiv proiectia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor;
– o descriere a modalitatilor de garantare pentru plata integrala a datoriei si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei;
– o descriere a conditiilor creditului, cuprinzand valoarea creditului, valoarea DAE, rata dobanzii, schema de rambursare si obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul. >

5. respectarea art.9 din lege (se va avea in vedere si art.6 din Norma) – informatiile furnizate consumatorilor in scris, cel tarziu in momentul incheierii contractului de credit (nerespectarea dispozitiilor art. 9 se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei la 25000 lei)

< Art. 9 (1) In cazul contractelor de credit prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f), consumatorul trebuie sa fie informat, in scris, cel tarziu in momentul incheierii contractului de credit, cu privire la:
a) plafonul creditului, daca exista;
b) dobanda anuala si costurile aplicabile de la data incheierii contractului de credit, precum si conditiile in care acestea pot fi modificate;
c) procedura prin care contractul de credit inceteaza.

(2) Consumatorul trebuie sa fie informat, in scris, despre orice modificare survenita pe durata contractului de credit asupra dobanzii anuale sau a costurilor intervenite ulterior datei semnarii contractului de credit, in momentul in care intervine aceasta modificare. Aceasta informare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin intermediul unui extras de cont ce se furnizeaza consumatorului in mod gratuit.

(Alin 2 al art 9 din lege Se coroboreaza cu art. Art. 6. din Norma- Prevederile art. 9 alin. (2) din lege se aplica doar in cazurile contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, acordate sub forma de avans in cont curent (linii de credit), altele decat cele acoperite printr-un instrument de plata tip carte de credit, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din lege, si in cazul facilitatilor de tip "descoperit de cont" acceptate tacit, atunci cand acestea se prelungesc peste o perioada de 3 luni, prevazute la art. 9 alin. (3) din lege.

Informarea consumatorului asupra oricarei modificari in ceea ce priveste dobanda anuala sau celelalte costuri intervenite ulterior datei semnarii contractelor de credit prevazute mai sus se va face cel tarziu pana la data la care creditorul dispune intrarea in vigoare a deciziei interne de punere in aplicare a hotararii organului de conducere colectiva care a stabilit noile dobanzi anuale sau costuri asociate. Dobanda anuala prevazuta laart. 9 din lege este dobanda stabilita de creditor potrivit normelor interne.

Comunicarea dobanzii anuale in forma stabilita de creditor nu ii exonereaza pe creditori si intermediarii de credit de la obligatia legala de a informa consumatorul si asupra tuturor celorlalte costuri generate de incheierea contractului de credit.)

(3) Informatiile scrise prevazute la alin. (1) si (2) sunt furnizate consumatorului si in cazul descoperirilor de cont acceptate tacit, atunci cand acestea se prelungesc peste o perioada de 3 luni. >
 
6. respectarea art.7 din lege (se va avea in vedere si art.5 din Norma) – privind forma contractului

< Art. 7. din lege – Contractele de credit vor fi redactate in scris, pe hartie sau alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti contractante.

(Art. 5. din Norma – In intelesul art. 7, contractele de credit pentru consum vor fi redactate in scris, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, inclusiv anexele contractului, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti contractante.

Contractul de credit pentru consum trebuie sa fie usor de citit, iar in ceea ce priveste tipul si marimea caracterelor utilizate se recomanda creditorilor sa utilizeze aceeasi marime pentru literele si cifrele din intregul document atat pentru clauzele contractuale, cat si pentru notele de subsol ale paginii ori trimiterile la alte documente sau specificatii in text, de orice natura ar fi acestea.

Culoarea de fond a hartiei sau a suportului durabil pe care este redactat contractul de credit pentru consum trebuie sa permita contractului sa fie lizibil.

Prin suport durabil se intelege orice instrument care permite consumatorului sa stocheze informatiile adresate acestuia, astfel incat sa fie accesibile atat timp cat este necesar si sa poata fi reproduse fara modificari.) >

7. respectarea art.8 privind continutul contractului, inclusiv clauzele minimale mentionate in Anexa 1 la lege, cu precizarile de la art. 13 si 14 din Norma (nerespectarea dispozitiilor art. 8 se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei la 25000 lei).

< Anexa 1 – CLAUZE MINIMALE OBLIGATORII ale contractelor de credit, in functie de obiectul fiecaruia:

1. Contracte de credit avand ca obiect finantarea furnizarii de bunuri sau servicii:
a) o descriere a bunurilor sau a serviciilor care fac obiectul contractului;
b) pretul platibil in numerar si pretul de plata in virtutea contractului de credit;
c) valoarea avansului, daca exista, numarul si valoarea platilor esalonate si data scadentei lor ori metoda care se utilizeaza pentru determinarea fiecaruia dintre aceste elemente, daca ele sunt necunoscute in momentul incheierii contractului;
d) o precizare a dreptului consumatorului la o reducere, in conformitate cu art. 11 din lege, in cazul rambursarii anticipate;
e) identitatea proprietarului de bunuri (daca transferul de proprietate la consumator nu se face imediat) si conditiile in care consumatorul devine proprietar;
f) precizari privind eventualele garantii necesare;
g) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de gratie in vederea analizarii oportunitatii creditului);
h) indicarea asigurarii sau asigurarilor eventual necesare si, daca alegerea asiguratorului nu este lasata la latitudinea consumatorului, costul acestora;
(La lit.h se va avea in vedere Art. 14.din Norma – In intelesul prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la lege, se considera ca, in cazul in care alegerea asiguratorului nu este lasata la latitudinea consumatorului, creditorul este obligat sa precizeze si costurile asigurarilor respective.
Nu se considera ca un asigurator a fost impus de catre creditor atunci cand acesta recomanda clientului mai multe societati de asigurare, iar clientul nu se considera obligat la alegerea unei societati.
Prezentarea mai multor oferte de asigurare consumatorului de catre creditor nu exonereaza creditorul de a include in DAE, cu respectarea prevederilor legii si ale prezentelor norme, costurile aferente contractului de asigurare ales de consumator in situatia impunerii consumatorului ca o conditie a acordarii creditului pentru consum, incheierea unei asigurari.)
i) indicarea obligatiei eventuale a consumatorului de a constitui un depozit de o anumita valoare, intr-un cont special.

2. Contracte de credit legate de utilizarea cartilor de credit:

a) plafonul eventual al creditului;
b) conditiile de rambursare sau modul in care se stabilesc;
c) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de gratie in vederea analizarii oportunitatii creditului).

3. Contracte de credit operate prin cont curent si nereglementate prin alte prevederi ale prezentei legi:
a) plafonul eventual al creditului sau metoda de calcul al acestuia;
b) conditiile de utilizare si de rambursare;
c) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de gratie in vederea analizarii oportunitatii creditului).

4. Alte contracte de credit care intra sub incidenta prezentei legi:
a) plafonul eventual al creditului;
b) indicarea garantiilor eventual necesare;
c) conditiile de rambursare;
d) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de gratie in vederea analizarii oportunitatii creditului); (La litera d se va avea in vedere Art. 13.din Norma – In intelesul prevederilor anexei nr. 1 la lege, termenul de reflectare reprezinta perioada stabilita de creditor, care incepe de la semnarea contractului de credit, in care oricare dintre partile semnatare poate renunta la contractul respectiv fara nici o penalizare. Obligatia legala de a inscrie acest termen in contractul de credit pentru consum revine creditorului doar in situatia in care recurge la astfel de practici.
e) o precizare a dreptului consumatorului la o reducere, in conformitate cu art. 11 din lege, in cazul rambursarii anticipate. >

8. respectarea art.10 din lege (se va avea in vedere si art.7 din Norma) – clauze care trebuie sa se regaseasca in contract

< Art. 10. – (1) In cazul contractelor de credit pentru achizitia de bunuri, daca consumatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, creditorul poate apela la caile legale in vederea returnarii bunurilor dupa expirarea unui termen suplimentar de 30 de zile de la data scadentei ultimei obligatii de plata neonorate.

(2) In cadrul termenului suplimentar prevazut la alin. (1), inainte de a apela la caile legale pentru returnarea bunurilor, creditorul are obligatia de a notifica fara intarziere consumatorul, justificand decizia sa, si de a solicita acordul scris al acestuia privind returnarea bunului. Notificarea consumatorului se face prin scrisoare recomandata. Data postei se considera data notificarii.

(3) In cazul in care creditorul intra in posesia bunurilor, obligatiile dintre parti sunt astfel reglate incat sa se asigure ca repunerea in posesie nu atrage beneficii nejustificate. Aceste bunuri vor fi ridicate de vanzator, cu obligatia acestuia de a restitui creditorului contravaloarea bunului respectiv.

(Art. 7. din Norma- Dispozitiile art. 10 din lege se aplica in cazul contractelor de finantare pentru achizitia de bunuri care stabilesc ca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor achizitionate nu se efectueaza la data incheierii contractului de credit pentru consum (de exemplu, contracte de leasing financiar, contracte "hire-purchase" si altele asemenea).

In situatia in care consumatorul isi exprima dezacordul sau nu isi exprima acordul scris, acesta va fi informat asupra inceperii procedurilor legale in vederea returnarii bunurilor. Creditorii vor lua masurile necesare pentru a putea proba cu orice mijloc refuzul consumatorului. ) >
 
9. respectarea art.11 din lege (se va avea in vedere si art.8 din Norma) – respecatrea dreptului consumatorului de a achita anticipat, integral sau partial, obligatiile sale rezultate din contractul de credit, cu o reducere echitabila a costului creditului (nerespectarea dispozitiilor art. 11 se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei la 25000 lei).

< Art.11 (1) Consumatorul are dreptul sa achite anticipat, integral sau partial, obligatiile sale rezultate din contractul de credit.

(2) In cazul achitarii anticipate a obligatiilor sale contractuale, consumatorul are dreptul la o reducere echitabila a costului creditului, stabilita proportional cu perioada de utilizare a creditului respectiv.

(Pentru alin 2 se vor urmari precizarile de la Art. 8.din Norma – In intelesul prevederilor art. 11 alin. (2) din lege, reducerea echitabila a costului creditului se va determina de catre creditor prin efectuarea unei analize juste si obiective a avantajelor consumatorului in raport cu dezavantajele creditorului ce decurg din administrarea platilor anticipate si din reinvestirea capitalului. Valoarea acesteia se va calcula prin reducerea totala sau partiala a costurilor aferente creditului pentru consum pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipata, cu respectarea principiului proportionalitatii prevazute de lege. In situatia in care creditorul procedeaza la o reducere partiala a costurilor aferente creditului pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipata, nu ii este permis sa aplice si alte penalitati.

Nu poate fi considerata reducere echitabila aplicabila consumatorului, in cazul rambursarii anticipate, oferirea de bunuri sau de alte servicii de catre creditor fara acordul scris al consumatorului. Termenii in care se efectueaza rambursarea anticipata vor fi adusi la cunostinta consumatorilor inainte de semnarea contractului de credit pentru consum si vor fi stabiliti cu respectarea precizarilor de mai sus.) >

10. respectarea art.12 – dreptul la cesiune al consumatorului

< Art. 12. – (1) In cazul in care drepturile ce revin unui creditor printr-un contract de credit sunt cesionate unui tert, consumatorul are dreptul sa invoce impotriva tertei persoane toate drepturile contractuale pe care le are la dispozitie impotriva creditorului initial, inclusiv dreptul de compensare.

(2) Consumatorul nu poate fi obligat sa faca tertei parti nici o plata suplimentara fata de cele stabilite prin contractul de credit initial. >

11. respectarea art.13 – dreptul consumatorului de a plati prin intermediul unor cambii sau bilete la ordin ori sa constituie o garantie prin aceste mijloace de plata ori prin cecuri

< Art. 13. – (1) In cazul oricarei creante a creditorului referitoare la contractul de credit, consumatorul poate sa faca plati prin intermediul unor cambii sau bilete la ordin ori sa constituie o garantie prin aceste mijloace de plata ori prin cecuri, cu acordul partilor contractante.

(2) O persoana care, prin incalcarea prevederilor alin. (1), primeste o cambie sau un alt instrument de plata negociabil, nu poate folosi aceste instrumente”. >

12. respectarea art.14 din lege (se vor avea in vedere si precizarile de la art.9 din Norma) – raspunderea contractuala.
 (nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (3) se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.)

< Art. 14. – (1) Dispozitiile prezentului articol se aplica in cazul cumpararii de produse sau al obtinerii de servicii de la un furnizor cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) consumatorul incheie un contract de credit cu o persoana, alta decat furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii;
b) cel care acorda creditul si furnizorul de bunuri sau de servicii au in derulare un contract preexistent conform caruia se acorda credit in mod exclusiv clientilor acestui furnizor;
c) consumatorul prevazut la lit. a) obtine creditul in virtutea acestui contract preexistent.

(2) Pentru bunurile sau serviciile – obiect al contractului de credit – care nu sunt furnizate ori sunt furnizate partial sau nu sunt in conformitate cu contractul incheiat pentru furnizarea lor, consumatorul nemultumit poate notifica, in vederea remedierii deficientelor, furnizorului si/sau creditorului, in termen de 15 zile de la data la care bunurile sau serviciile au fost livrate, respectiv prestate, ori de la care acestea trebuiau sa fie livrate sau furnizate. Data postei este considerata data notificarii.

(3) Furnizorul si creditorul vor fi raspunzatori individual pentru despagubirea consumatorului. Existenta unui contract de credit nu va afecta in nici un fel drepturile consumatorului prevazute de lege, pe care furnizorul de bunuri sau servicii cumparate prin intermediul unui astfel de contract trebuie sa le respecte. Creditorul raspunde pentru despagubirea consumatorului numai in limita contractului de credit, daca actiunile consumatorului impotriva furnizorului de bunuri au esuat.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu se aplica in situatia in care operatiunea respectiva se refera la valori mai mici decat suma de 200 euro.

(Art. 9. din Norma – In intelesul prevederilor art. 14 alin. (2) si (3) din lege, creditorul poate fi tras la raspundere doar in situatia indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la alin. (1) al aceluiasi articol. Conditia de exclusivitate se refera la destinatia creditului, in sensul ca acest credit este acordat numai pentru achizitionarea de bunuri sau/si servicii de la un furnizor cu care creditorul are incheiat un contract preexistent in acest sens si se considera indeplinita indiferent de numarul de furnizori cu care creditorul are incheiate astfel de contracte preexistente.

In cadrul raporturilor contractuale existente, de natura celor reglementate la alin. (1) al art. 14 din lege, creditorul raspunde pentru despagubirea consumatorului daca actiunile consumatorului impotriva furnizorului au esuat si numai in limita sumei reprezentand costul total al creditului la consumator, platita efectiv creditorului de catre consumator pana la momentul initierii actiunii impotriva creditorului, mai putin costurile prevazute la art. 4 alin. (2) din lege.) >

13. respectarea art. 16 alin.2 si 3 din lege (se va avea in vedere si art. 11 din Norma)

< Art. 16. – (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

(2) Contractele incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu nerespectarea prevederilor acesteia, sunt nule de drept. Actiunea in constatarea nulitatii poate fi introdusa de orice persoana interesata si se solutioneaza de instanta civila competenta.

(3) Neindeplinirea de catre creditor a obligatiilor sale rezultate din contractul de credit conduce la nerecunoasterea garantiilor.

(Art. 11.din Norma – Conditia de nerecunoastere a garantiilor, prevazuta de art. 16 alin. (3) din lege, se refera la cazul neindeplinirii de catre creditor a obligatiilor sale rezultate din contractul de credit pentru consum, ceea ce conduce la nerecunoasterea garantiilor, numai pana in momentul ducerii la indeplinire a obligatiilor de catre creditor, intermediar pentru credit sau de catre vanzatorul care are si calitatea de creditor).

14. existenta reclamatiilor consumatorilor (Se va evidentia in Raportul – sinteza daca la OJPC exista reclamatii ale consumatorilor si cum s-au solutionat acestea, avand in vedere si art.15 alin.4 lit a din lege).

15. alte abateri de la legislatia din domeniul protectiei consumatorilor constatate la fata locului.

Temeiul legal al actiunii de control:
– Legea nr. 289/2004 din 24/06/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 06/07/2004 (Actul a intrat in vigoare la data de 06 ianuarie 2005);
a. Ordinul comun ANPC si BNR nr. 231/2005 din 07/04/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 18/04/2005 (Actul a intrat in vigoare la data de 18 mai 2005);
b. Norma din 06/04/2005 de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 18/04/2005, Act intrat in vigoare la data de 18 mai 2005;
– Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile ulterioare.
 

dowmedia0121
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

www.Topautopiese.ro

Most Commented

Featured Videos