Banca Transilvania si-a prezentat rezultatele si intentiile pentru 2006

Banca Transilvania si-a prezentat rezultatele si intentiile pentru 2006

Banca Transilvania si-a prezentat rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2006, rezultate ce arata o crestere a profitului si a activitatii bancii. Banca Transilvania si-a prezentat nu numai rezultatele … dar si intentiile pentru anul in curs. Astfel, “transilvanenii” si-au propus sa devina banca numarul 1 pentru IMM-uri, dar si sa-si extinda reteaua de

Banca Transilvania si-a prezentat rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2006, rezultate ce arata o crestere a profitului si a activitatii bancii. Banca Transilvania si-a prezentat nu numai rezultatele … dar si intentiile pentru anul in curs. Astfel, “transilvanenii” si-au propus sa devina banca numarul 1 pentru IMM-uri, dar si sa-si extinda reteaua de sucursale pe intreg teritoriul tarii, numarul acestora urmand sa ajunga la 300 pana la sfarsitul anului. … Banca se va axa si pe cresterea calitatii, acesta fiind angajamentul luat de chiar directorului general al BT, Robert C. Rekkers.

Banca Transilvania a inregistrat o crestere semnificativa a activitatii si profitului in primele trei luni ale anului. S-a  realizat in acest fel continuarea trend-ului accelerat al cresterii sale. La 31 martie 2006 activele bilantiere au ajuns la 5.261 milioane lei noi ceea ce inseamna o crestere de 1,07 ori fata de sfarsitul anului trecut.  

Preocuparea principala a Bancii Transilvania, pentru 2006, este cresterea calitatii, ca etapa necesara dupa investitiile facute pana acum mai ales in imagine si dezvoltare. Este vorba de calitatea ofertei bancii, care va fi permanent imbunatatita, dar si de cea a echipei BT, formata din peste 3.500 de angajati.  

De asemenea, in acest an, Banca Transilvania urmareste consolidarea cotei de piata in functie de active, dar si produsele destinate persoanelor fizice si juridice. In ceea ce priveste intreprinderile mici si mijlocii, banca va continua sa lanseze produse la fiecare 3 luni. Tinta este acordarea a peste 45.000 de credite rapide si, prin atragerea a cat mai multi clienti, atingerea obiectivului Bancii Transilvania de a deveni banca numarul 1 pentru IMM-uri. De asemenea, se urmareste emiterea a peste 815.000 de carduri si dezvoltarea produselor bancare electronice.  

In anul 2006 vor fi investiti 30 milioane EUR mai ales pentru cresterea numarului de unitati si pentru perfectionarea sistemului informatic. In ceea ce priveste consolidarea retelei teritoriale, Banca Transilvania si-a propus ca, la sfarsitului anului, sa aiba aproximativ 300 de sucursale si agentii. In curand, la Cluj-Napoca vor fi incepute lucrarile de amenajare a noului imobil achizitionat, cladire in care va functiona Sediul Central al Grupului Financiar Banca Transilvania, iar in Bucuresti, in zona Baneasa, va fi demarat proiectul de constructie pentru sediul Centrului Regional. Din suma amintita, 5 milioane euro vor fi destinati in principal consolidarii Grupului Financiar Banca Transilvania.

Robert C. Rekkers, Directorul General al Bancii Transilvania, afirma: “Ne-am asumat fata de actionari angajamentul ca 2006 va fi un an al cresterii calitatii. Pentru indeplinirea acestui obiectiv trebuie sa investim semnificativ, dar si sa continuam strategia de dezvoltare puternica si rapida in toate domeniile. Multumim actionarilor pentru suport si pentru increderea acordata planurilor noastre ambitioase”.

Comunicat de presa

Banca Transilvania a inregistrat o crestere semnificativa a activitatii si profitului in primele trei luni ale anului, ceea ce subliniaza faptul ca banca a continuat trendul accelerat al cresterii sale.

La 31.03.2006 activele bilantiere au ajuns la 5.261 milioane lei noi, ceea ce inseamna o crestere de 1,07 ori fata de sfarsitul anului trecut. 

Situatie patrimoniala (mil RON)
31.12.2005
31.03.2006
Crestere
(3 luni)
Credite
2.991
3.416
1,15
Lichiditati imediate
1.368
1.357
0,99
Investitii bancare- titluri
251
157
0,63
Valori imobilizate
271
288
1,07
Alte active
51
43
0,85
Total active
4.932
5.261
1,07
Resurse de la clienti
3.340
3.525
1,06

Imprumuturi pe termen lung

706
787
1,12
Imprumut subordonat
76
71
0,94
Resurse atrase de la banci
228
238
1,05
Capitaluri proprii
463
491
1,06
Alte pasive
119
149
1,26
Total pasive
4.932
5.261
1,07

Profitul brut realizat in primele 3 luni ale anului 2006 este mai mare cu 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand inregistra o valoare de 23.108 mil. RON. S-au realizat investitii majore in reteaua de unitati, in primele 3 luni ale acestui an fiind deschise 32 de agentii ale Bancii Transilvania, ceea ce a atras, bineinteles, noi clienti. 

In plus, au fost lansate produse atractive, cum ar fi: Produsul Scontare 100% pentru  IMM-uri, Contul de economii la vedere, dar si campanii speciale pentru clienti: “100 de zile fara griji, 0% dobanda”, destinata utilizatorilor de carduri MasterCard Forte sau “Fiecare zi poate fi ziua ta de salariu!” pentru posesorii de Visa Electron. 

De asemenea, au fost dezvoltate produsele electronice, ca alternativa de efectuare a operatiunilor bancare; in prezent, BT 24 – Internet Banking are peste 11.000 de clienti activi. Tot in primele trei luni ale anului Banca Transilvania a initiat un amplu proiect de implicare sociala. Astfel, au fost alocati aproape 300.000 EUR pentru sustinerea unor proiecte de interes local din 4 orase din Transilvania: Alba Iulia, Sibiu, Deva si Bistrita. Acest lucru a atras un important capital de imagine pentru banca, dovedind inca o data ca institutia se implica in viata comunitatii din care face parte

CONT DE PROFIT SI PIERDERE (mii RON)

31.03.2005
31.03.2006
Cresteri
an la an
TOTAL VENITURI
77.589
121.028
1,56
TOTAL CHELTUIELI
50.103
80.496
1,61

Profit inainte de provizionare

27.486
40.532
1,47
Provizioane, net
4.378
9.827
2,24
Profit brut
23.108
30.705
1,33

Robert Rekkers, Directorul General al Bancii Transilvania, afirma: „Suntem multumiti de aceste rezultate financiare si de reusitele proiectelor noastre. Vom avea un an important pentru cresterea calitatii bancii, iar un inceput bun este semnul unui an rodnic”.

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a convocat, in data de 26 aprilie a.c., Adunarea Generala a Actionarilor, in Sedinta Ordinara, respectiv Extraordinara. Transparenta in comunicarea cu actionarii a stat la baza prezentarii realizarilor bancii in anul 2005, precum si a obiectivelor pentru 2006.

La Adunarea Generală au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 61,5713% din totalul capitalului social, respectiv 1.457.596.036 actiuni. In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, dupa cum urmeaza:
– Aprobarea, dupa prezentarea facuta de Auditorul Financiar, a raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2005
– Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul 2005 (Bilantul, Contul de profit si pierdere, Fluxul de numerar, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Notele explicative) bugetul de venituri si cheltuieli, precum si repartizarea profitului

– mil. RON

INDICATOR
2005
Venituri totale
387,11
Cheltuieli totale
241,91
Provizioane, net
34,99
PROFIT BRUT
110,21
PROFIT NET
99,70

  Repartizarea profitul
Realizat 31.12.2005
RON
1. Profitul brut
110.210.669
Se scade:
 

          a) fondul de rezerva

3.785.934

          b) fondul pentru riscul general active bancare

22.376.397
2. Impozit pe profit
10.507.081
3. Profitul net
73.541.257
4. Repartizari :
 
– pentru rezerve din profitul net
73.541.257
7. Utilizare prime de emisiune existente in sold
40.071.450
8. Utilizare rezerve din profit net (din anii precedenti)
6.943.744

8. TOTAL SUME  utilizate pentru majorare de capital 

120.556.451

Actiuni existente la sfarsitul exercitiului financiar

2.367.330.000
Rezultat /actiune
(0,05092 RON)

509,25  lei/actiune 

Randament realizat
50,9%

– Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005

– Aprobarea in unanimitate a Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum si a programului de investitii pentru anul 2006

INDICATOR
VALOARE (mil. RON)
Venituri totale
515,04
Cheltuieli totale
334,91
Provizioane, net
48,13
PROFIT BRUT
132,00

Programul de investitii aprobat are o valoare totala de 30,002 mil. EUR

TOTAL INVESTITII
30,002
1. Total investitii ale bancii din care
25,002
   Sucursale
8,296

    Hardware

5,245

    Software

1,974

    Autoturisme

0,796

    Diverse

0,691

    Investitie Bucuresti

5,500

Amenajarea fostei cladiri Romtelecom (Cluj-Napoca)

2,500

2. Investitii in subsidiare

4,000

3. Compania de Factoring S.A.

1,000

– Mentinerea nivelului remuneratiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar curent la nivelul exercitiului financiar precedent;
– Alegerea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, pentru mandatul 2006 -2010, in urmatoarea componenta: Ciocirla Horia, Marzanatti Roberto Marco, Rekkers Robert Cornelis, Patrahau Ionut Octavian, Jeican Constantin Miron, Silaghi Claudiu Eugen Iuliu, Grigore Aurelia Gabriela

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat ordinea de zi conform Convocatorului publicat si completarii de la punctul 3 si a adoptat urmatoarele hotarari

– Aprobarea, in unanimitate, a majorarii capitalului social cu suma de 156.066.401 lei, de la 236.733.000 lei, la 392.799.401 lei, prin emiterea a 1.560.664.010 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei

Surse pentru majorarea capitalului social

RON

1. rezerve constitutite din profitul net
80.485.001

2. prime de emisiune integral incasate in 2005

40.071.450
3. noi aporturi ale actionarilor
35.509.950
TOTAL sume pentru majorarea capitalului social
156.066.401

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a trei surse, dupa cum urmeaza:
– capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2005, in suma de 80.485.001 RON, (din care 6.943.744 RON din anii precedenti), respectiv emiterea unui numar de 804.850.010 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune), in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare stabilita de AGA, 12.05.2006
– utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de 40.071.450 RON, respectiv emiterea unui numar de 400.714.500 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare stabilita de AGA, 12.05.2006

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 12.05.2006, va primi cu titlu gratuit un numar de 509 actiuni pentru fiecare 1.000 actiuni detinute (50,9%).

Data de inregistrare aprobata de AGA este 12.05.2006.

– noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare 12.05.2006, in suma de 35.509.950 RON, respectiv emiterea unui numar de 355.099.500 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei (RON)/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei RON/actiune.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 12.05.2006, va avea dreptul de a subscrie cate 150 actiuni la fiecare 1.000 actiuni detinute, la un pret de 0,35 RON/actiune. Termenul limita de efectuare a subscrierii a fost stabilit la 30.06.2006.

Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat ca actiunile ramase nesubscrise in urma exprimarii dreptului de preferinta sa fie oferite spre vanzare salariatilor BT, in vederea derularii unui program de fidelizare a acestora, in cadrul unei oferte publice simplificate, adresata unui numar mai mic de 100 investitori, respectiv salariati ai societatii. Consiliul de Administratie este mandatat sa stabileasca conditiile concrete de derulare a ofertei, inclusiv a pretului de vanzare.

– Aprobarea rascumpararii unui numar de maxim 70.000.000 actiuni ale societatii de pe piata de capital, in aplicarea prevederilor art.103-104 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 – republicata, pentru cesionarea (pret de cesionare 0,35 lei RON/actiune) catre personalul societatii prin instituirea unui program de fidelizarea a salariatilor (stock option plan);

Consiliul de Administratie este mandatat sa duca la indeplinire hotararea AGA in termen de maxim 12 luni de la data adoptarii prezentei hotarari si sa stabileasca limitele minime si maxime ale pretului de achizitie, respectiv este autorizat sa suspende aceasta operatiune, daca politica bancii ar impune acest lucru, la un anumit moment dat.

– Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:
Art.6 – Obiectul de activitate – se completeaza (inscrierea va fi operata sub rezerva obtinerii aprobarii prealabile a BNR) cu inca o activitate, respectiv: “6512 – tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu – contracte options”;
Art.10 lit.c) (in forma aprobata in unanimitate de AGA din 12.04.2005) –  “Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni emise in baza Hotararii AGA din 12.04.2005, emisiune realizata in baza Prospectului de emisiune de obligatiuni convertibile subordonate negarantate (autorizat prin Decizia CNVM nr.2492/23.08.2005), la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, sub responsabilitatea CA, in conditiile stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligatiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 (art.176 al.3), fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preemtiune din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de conversie” (nu se exercita dreptul de preemtiune al actionarilor in legatura cu actiunile provenite din conversia obligatiunilor)
– Art.13 lit.a) pct. (a) – Consiliul de Administratie va cuprinde un numar de 7 membri, alesi de Adunarea Generala, din randul actionarilor sau a reprezentantilor acestora;
 
Noul Consiliu de Administratie, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2006, l-a desemnat pe Horia Ciorcila in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, respectiv pe Roberto Marco Marzatani in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie.

Preocuparea principala a Bancii Transilvania, pentru 2006, este cresterea calitatii, ca etapa necesara dupa investitiile facute pana acum mai ales in imagine si dezvoltare. Este vorba de calitatea ofertei bancii, care va fi permanent imbunatatita, dar si de cea a echipei BT, formata din peste 3.500 de angajati. 

De asemenea, in acest an, Banca Transilvania urmareste consolidarea cotei de piata in functie de active, dar si produsele destinate persoanelor fizice si juridice. In ceea ce priveste intreprinderile mici si mijlocii, banca va continua sa lanseze produse la fiecare 3 luni. Tinta este acordarea a peste 45.000 de credite rapide si, prin atragerea a cat mai multi clienti, atingerea obiectivului Bancii Transilvania de a deveni banca numarul 1 pentru IMM-uri. De asemenea, se urmareste emiterea a peste 815.000 de carduri si dezvoltarea produselor bancare electronice. 

In anul 2006 vor fi investiti 30 milioane EUR mai ales pentru cresterea numarului de unitati si pentru perfectionarea sistemului informatic. In ceea ce priveste consolidarea retelei teritoriale, Banca Transilvania si-a propus ca, la sfarsitului anului, sa aiba aproximativ 300 de sucursale si agentii. In curand, la Cluj-Napoca vor fi incepute lucrarile de amenajare a noului imobil achizitionat, cladire in care va functiona Sediul Central al Grupului Financiar Banca Transilvania, iar in Bucuresti, in zona Baneasa, va fi demarat proiectul de constructie pentru sediul Centrului Regional. Din suma amintita, 5 milioane euro vor fi destinati in principal consolidarii Grupului Financiar Banca Transilvania.

Robert C. Rekkers, Directorul General al Bancii Transilvania, afirma: “Ne-am asumat fata de actionari angajamentul ca 2006 va fi un an al cresterii calitatii. Pentru indeplinirea acestui obiectiv trebuie sa investim semnificativ, dar si sa continuam strategia de dezvoltare puternica si rapida in toate domeniile. Multumim actionarilor pentru suport si pentru increderea acordata planurilor noastre ambitioase”.

dowmedia0121
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

www.Topautopiese.ro

Most Commented

Featured Videos