ASF controleaza Euroins, Omniasig si Astra Asigurari

ASF controleaza Euroins, Omniasig si Astra Asigurari

În vederea unei bune informari a publicului, Autoritatea de Supraveghere Financiara doreste sa faca urmatoarele comunicari in privinta unor controale si sanctiuni cu relevanta pentru piata asigurarilor, derulate in primele 3 luni de la infiintarea ASF (mai 2013 – iulie 2013).   Informarile privesc situatia societatilor EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP

În vederea unei bune informari a publicului, Autoritatea de Supraveghere Financiara doreste sa faca urmatoarele comunicari in privinta unor controale si sanctiuni cu relevanta pentru piata asigurarilor, derulate in primele 3 luni de la infiintarea ASF (mai 2013 – iulie 2013).

 

Informarile privesc situatia societatilor EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA si Societatea Comerciala de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA.

 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA

 

În data de 22 mai 2013, Consiliul ASF a hotarat:

 

1. sanctionarea domnului Stamov Bozhidar Stoyanov, conducatorul departamentului de daune al societatii, cu amenda in cuantum de 50.000 de lei;

2. stabilirea in sarcina societatii a mai multor obligatii, printre care revizuirea tuturor dosarelor de dauna respinse de societate, pentru care termenul de prescriptie nu a intervenit si gestionarea acestora in conformitate cu prevederile in vigoare.

 

Premisele controlului:

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara a constatat unele neclaritati in ceea ce priveste modul de gestionare de catre EUROINS a dosarelor de dauna RCA si a solicitat companiei clarificari. Numarul mare de dosare de dauna eliminate din rezerva de dauna, apreciat drept ‘‘semnificativ’’ de catre controlul ASF, a creat premisele unor verificari suplimentare.

 

Corpul de control a verificat prin sondaj 22 dintre dosarele de dauna respinse (dintr-un total de 12.626 dosare respinse in 2012). Controlul a constatat ca in niciunul dintre dosarele verificate prin sondaj nu exista o justificare legala si temeinica pentru neincluderea in rezerva de dauna a sumelor aferente. În urma concluziilor controlului, ASF a decis masurile mentionate mai sus.

 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

 

În data de 23 iulie 2013, Consiliul ASF a hotarat:

 

* sanctionarea cu amenda in cuantum de 50.000 de lei a domnului Mihail Tecau – Presedinte Directorat OMNIASIG VIG;

* sanctionarea cu amenda in cuantum de 50.000 de lei a domnului Artur Borowinski – vicepresedinte Directorat;

* sanctionarea cu amenda in cuantum de 30.000 de lei a doamnei Daniela Camelia Covacescu – membru Directorat;

* stabilirea unor termene de 30 sau 60 de zile pentru ca societatea sa rectifice neregulile constatate.

 

Premisele controlului:

 

Consiliul CSA a dispus, in data de 26 aprilie 2013, efectuarea unui control la societatea OMNIASIG VIG SA, avand ca tematica verificarea modului de instrumentare a dosarelor de dauna, precum si a modului de respectare a Ordinului nr. 11/2012 (pentru punerea in aplicare a normelor privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si intermediarilor in asigurari).

 

Sinteza constatarilor:

 

1. evidenta contabila si operativa nu permite intocmirea corecta a rapoartelor solicitate de catre autoritatea de supraveghere;

2. rezervele de dauna avizate sunt subevaluate, atat la data de 31.12.2012, cat si la data de 30.04.2013 si nu sunt constituite la valoarea si in momentul luarii la cunostinta despre pretentiile asiguratilor/pagubitilor;

3. nu au fost respectate prevederile legale in ceea ce priveste avizarea, constatarea prejudiciilor, plata despagubirilor;

4. procedura privind modalitatea de solutionare a petitiilor nu este in concordanta cu prevederile normelor.

 

Controlul s-a desfasurat in perioada 16 mai 2013 – 14 iunie 2013 si in urma constatarilor au fost dispuse masurile comunicate mai sus, in ceea ce priveste societatea OMNIASIG VIG SA.

 

Societatea Comerciala de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA

 

În urma deciziei de control din data de 3 iulie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara a declansat un control la societatea ASTRA ASIGURĂRI, in data de 8 iulie 2013.

 

Decizia de control a fost luata dupa ce in prealabil ASF a solicitat ASTRA ASIGURĂRI clarificari in privinta modului in care societatea intelege sa instrumenteze dosarele de dauna. Întrucat clarificarile oferite de societate nu au fost satisfacatoare, ASF a decis controlul la societatea ASTRA ASIGURĂRI cu urmatoarea tematica:

 

1. verificarea modalitatii de instrumentare a dosarelor de dauna, precum si a modului de respectare a prevederilor Ordinului nr. 11/2012 (pentru punerea in aplicare a normelor privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si intermediarilor in asigurari);

2. verificarea modului de organizare si functionare a sistemului de control intern si management al riscului si a politicilor/procedurilor anti-frauda in vederea diminuarii riscurilor.

 

Controlul la societatea ASTRA ASIGURĂRI este in derulare. Dupa ce va fi finalizat, echipa de control va informa Consiliul ASF asupra constatarilor, iar acesta va dispune eventualele masuri de sanctionare. Dupa decizia Consiliului ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiara va comunica societatii ASTRA si publicului rezultatele controlului si masurile dispuse.

 

Urmare a demersurilor de verificare si control, ASF poate aplica sanctiuni gradual sau direct, de la avertisment si amenda, pana la interzicerea temporara pentru una sau mai multe clase de asigurari sau retragerea autorizatiei.

 

Reamintim ca ASF a solicitat clarificari companiei ASTRA ASIGURĂRI in urma numeroaselor petitii depuse la ASF in privinta modalitatii de despagubire utilizate de ASTRA. Desi modalitatea de despagubire nu face obiectul vreunei avizari din partea ASF, autoritatea de supraveghere poate verifica incadrarea acestora in normele ASF. Ele urmaresc si plata despagubirilor juste si corecte in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii ultimului document in dosarul de dauna, dar nu mai mult de 3 luni de la momentul deschiderii dosarului de dauna.

 

Referitor la cazurile semnalate prin petitii individuale catre ASF in privinta modului de despagubire practicat de societatea ASTRA ASIGURĂRI, ASF face urmatoarele precizari:

 

a) În cazul in care asiguratorul a formulat o oferta de despagubire ‘’in evaluare proprie’’ (respectiv inainte de efectuarea reparatiilor), oferta cu care persoana pagubita nu este de acord, aceasta poate depune documente fiscale prin care sa arate marimea prejudiciului si sa solicite plata diferentei de despagubire cuvenite. Societatea de asigurari trebuie sa plateasca diferente de suma in cel mult 10 zile de la depunerea documentelor suplimentare.

 

b) ASF verifica daca suma oferita de asigurator (pe baza evaluarii proprii a asiguratorului care trebuie sa se transpuna intr-o OFERTĂ facuta de asigurator si ACCEPTATĂ de catre pagubit) este platita in cel mult 10 zile de la momentul depunerii ultimului document, dar nu mai mult de 3 luni de la deschiderea dosarului de dauna.

dowmedia0121
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

www.Topautopiese.ro

Most Commented

Featured Videos